Jubileum prof. MUDr. Ivana Rektora, CSc., FCMA, FANA


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(6): 780-781
Kategorie: Personalia

Dne 5. 11. 2013, v plné síle a s obdivuhodným elánem, slaví 65 let jedna z nejvýznamnějších osobností české neurologie, profesor Ivan Rektor, emeritní přednosta I. neurologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně.

Profesor Rektor se narodil v roce 1948 v Levoči, avšak již v dětském věku přichází do Brna, které se stalo jeho hlavním profesním působištěm po většinu života. Zde v letech 1966– 1972 absolvuje Lékařskou fakultu Univerzity J. E. Purkyně (nynější Masarykova univerzita). Poté odchází pracovat na Neurologické oddělení Okresní nemocnice v Uherském Hradišti, kde působí jako sekundární lékař do roku 1977. V tomto roce pak skládá atestaci I. stupně v oboru neurologie a současně nastupuje na Neurologickou kliniku LF MU v Brně na pozici odborného asistenta. V roce 1979 získává atestaci II. stupně a taktéž specializaci v elektroencefalografii. S nástupem na klinické pracoviště se intenzivně zapojuje do vědecko‑výzkumných aktivit. V letech 1984– 1990 působil také ve francouzském CNRS v Gif‑ sur‑ Yvette, kde se zabýval výzkumem myoklonu a epilepsie na primátech, a v letech 1990– 1992 pak pracoval v INSERMu (Université Paris VII‑ Jussieu, Hôpital Ste Anne, Paris), v oblasti výzkumu intracerebrálního snímání neurofyziologických signálů (především přípravného motorického potenciálu). V roce 1985 obhájil na brněnské LF svoji kandidátskou dizertační práci. V roce 1990 přijímá pozici docenta na pařížské univerzitě a v tomtéž roce habilituje v oboru neurologie i na LF MU v Brně. Profesorem neurologie na LF MU je jmenován v roce 1993.

Po svém návratu z Francie v roce 1992 se profesor Rektor stává přednostou I. neurologické kliniky LF MU ve Fakultní nemocnici u sv. Anny. Během následujících 20 let díky své neutuchající energii a promyšleným vizím postupně vybudoval z neurologické kliniky u svaté Anny špičkové neurologické pracoviště, které získalo vynikající renomé i v evropském a světovém kontextu. Na I. neurologické klinice brzy po svém nástupu do funkce založil hned několik specializovaných center (pro dia­gnostiku a léčbu epilepsie, extrapyramidových onemocnění a kognitivní centrum), která se postupně vypracovala na nejvýznamnější centra svého typu ve středoevropském regionu a představují typická klinicko‑výzkumná centra excelence. Na úrovni LF MU dále založil Akademické centrum pro neurovědy a Centrum pro epilepsie Brno. Na neurologickou kliniku přinesl ve své době zásadní změnu filozofie, s důrazem na těsné propojení vysoce kvalitních léčebně‑preventivních, pedagogických a především vědecko‑výzkumných aktivit, díky níž se z kliniky postupně vyprofilovalo výzkumně a publikačně nejsilnější neurologické pracoviště v ČR. Pravidelné semináře se zahraniční účastí a intenzivní diskuzí snad nejlépe odrážely maximální otevřenost pracoviště v porevolučních letech a potřebu srovnávání se pouze s nejlepšími světovými centry, což výrazně ovlivňovalo myšlení všech jeho spolupracovníků a doslova jim „dávalo křídla“. Velký důraz kladl profesor Rektor na výchovu mladých neurologů a klinických neurofyziologů a také na kariérní růst svých spolupracovníků. I proto je nyní na I. neurologické klinice LF MU bezprecedentních pět profesorů a jeden docent. Ani po skončení svého funkčního období ve vedení I. neurologické kliniky LF MU v roce 2012 nezůstává profesor Rektor v nečinnosti. Vedle svých pokračujících aktivit klinických a pedagogických, se od začátku roku 2013 jako jeho nový vedoucí s plným nasazením vrhá do dalšího budování výzkumného Centra pro neurovědy Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU), u jehož zrodu stál od samých počátků.

Profesor Rektor je renomovanou osobností, postupně zastávající řadu významných funkcí. V letech 2006– 2011 působil na Masarykově univerzitě ve funkci prorektora pro rozvoj. V období 2003– 2007 zastával funkci prezidenta České ligy proti epilepsii (ČLPE ČLS JEP), v letech 2003– 2006 byl členem Výkonného výboru evropské sekce Movement Disorders Society a v letech 2008– 2012 působil ve funkci prezidenta Evropské společnosti pro klinickou neurofarmakologii (ESCN, European Society for Clinical Neuropharmacology). Úplný výčet všech komisí, rad a pracovních skupin mezinárodních organizací, v nichž byl či je prof. Rektor aktivním členem, by zabral další cca půl strany textu… Je zakládajícím členem České lékařské akademie (FCMA, 2004) a jako jediný v ČR „členem“ (fellow) Americké neurologické asociace (FANA, 2013). Dále je členem redakčních rad řady mezinárodních a národních časopisů, včetně více a více oblíbené Neurologie pro praxi, kterou založil a jejíž redakční rady je od vzniku časopisu předsedou. Extrémně významné nejen pro Českou republiku je zapojení prof. Rektora do neurologických mezinárodních edukačních aktivit. V letech 1998– 2002 organizoval edukační kurzy Evropské federace neurologických společností (EFNS) v Seville, Lisabonu, Kodani a Vídni, a dále v letech 2005 a 2006 výukové kurzy Světové neurologické federace (WFN) v asijských Nha Trang a Ulánbátar. Je zakládajícím členem a nadšeným organizátorem mezinárodních konferencí Epilepsy, Brain and Mind (2010, 2012, 2014) a současně iniciátorem a lokálním organizátorem Evropských kurzů epileptochirurgie (EPODES), pravidelně pořádaných Evropskou komisí Mezinárodní ligy proti epilepsii (CEA ILAE) v Brně od roku 2008. Profesor Rektor je dále držitelem mnoha významných cen a řady národních a mezinárodních výzkumných grantů.

Výsledky vědecko‑výzkumné činnosti profesora Rektora jsou impresivní. Je autorem 356 publikací citovaných v SCI, jeho H‑ index je 26 a počet citací v SCI je větší než 2 400. Hlavním tématem jeho dlouhodobého zájmu jsou kortiko‑ subkortikální neurální interakce. O výsledcích svých výzkumů referoval jako zvaný přednášející na mnoha světových pracovištích, včetně Stanfordu, Clevelandu či Montrealu.

Charakterizovat ve stručnosti Ivana Rektora lidsky je pro jeho rozmach nesmírně obtížný úkol. Jde o extrémně pracovitého, na sebe i na ostatní náročného, velkého člověka se širokým srdcem a svého druhu o jednoho z posledních polyhistorů –  jedince s obrovským přehledem (od historie přes geografii, politiku a výbornou znalost různých uměleckých směrů až po udivující znalost vín). Ivan je „homo socialis“ a velmi oblíbený společník, který je bez mrknutí oka schopen přecházet z jednoho jazyka do druhého (nejen jeho zcela běžné přechody z češtiny do slovenštiny a zpět, tak časté na naší „mezinárodní“ klinice, ale také skoky z angličtiny do francouzštiny či němčiny, či jeho udivující znalost maďarštiny…). Naučit se cizímu jazyku za půl roku je pro profesora Rektora naprosto přirozená věc, kterou vždy bude uvádět v úžas své mladší kolegy (před podobný úkol byl svého času postaven i pisatel těchto řádek…).

Vedle tradičního „ad multos annos“ bych rád jménem svým i jménem svých kolegů a našich společných přátel popřál Ivanu Rektorovi i nadále vše dobré, hodně sil a radosti, plné zdraví a maximum nadšení, kterým vždy dokázal strhnout své okolí k nejlepším výsledkům.

prof. MU Dr. Milan Brázdil, Ph.D.


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Oznámení

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2013 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se