Profesor Zdeněk Ambler –  in memoriam


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(6): 779
Kategorie: Personalia

Prof. MU Dr. Zdeněk Ambler, DrSc. se narodil 2. 12. 1940 v Plzni, kde prožil celý život. V roce 1963 ukončil studium všeobecného lékařství na plzeňské Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci nastoupil na Neurologické oddělení Vojenské nemocnice v Plzni, odkud po 2. atestaci z neurologie přešel v roce 1971 na Neurologickou kliniku LF UK a tehdejší Státní fakultní nemocnice Plzeň jako asistent. V roce 1980 obhájil kandidátskou dizertační práci (CSc.), roku 1984 byl habilitován docentem pro obor neurologie, v roce 1988 obhájil doktorskou dizertační práci (DrSc.) a v roce 1990 byl jmenován profesorem pro obor neurologie. V letech 1989– 2007 byl přednostou Neurologické kliniky LF UK a Fakultní nemocnice v Plzni. Od roku 1989 do poslední doby byl členem Výboru České neurologické společnosti ČLS JEP, mnoho let byl také členem Výboru Neurofarmakologické a Neuromuskulární sekce ČNS. Byl zástupcem České republiky v EFNS a WFN. Byl členem České lékařské akademie (FCMA).

Profesor Ambler byl jedním z nejvzdělanějších a nejvýznamnějších odborníků české, moravské i slovenské neurologie. Je za ním bohatá vědecká a publikační aktivita. Je autorem více než 200 odborných publikací, ještě v letošním roce připravil 14 sdělení. Věnoval se především elektromyografii a problematice nervosvalových onemocnění, ale jeho profesní záběr se týkal celé šíře neurologie, což bohatě zúročil v publikacích určených pro pregraduální i postgraduální výuku. Nejznámější jsou jeho Základy neurologie, které vyšly v nakladatelství Karolinum v mnoha vydáních. Byl jedním z hlavních editorů a také autorem ně­kte­rých kapitol v našich nejvýznamnějších současných odborných knihách –  Klinická neurologie 1. část obecná, 2. část speciální. Počet jeho přednášek na odborných sjezdech a konferencích je enormní. Jeho přednášky byly vždy vysoce ceněny pro přehlednost, logické členění, přesnost, srozumitelnost a kvalitní dokumentaci. Přesnost, logika, podrobná znalost problematiky a evidence-based medicine tvořily hlavní atributy jeho práce. V odbornosti byl velmi přísný na sebe a také na ostatní. Výrazně se angažoval v začlenění naší neurologie do evropských a světových struktur. Termín „český a moravský folklor v neurologii“ je jeho typickým označením neurologie založené na tradovaných domněnkách, proti které se nebál kdykoli vystoupit. Proto byl obávaným diskutérem na odborných akcích. Jeho často kritické poznámky však nebyly namířené osobně proti autorům. Vtipně a přesně dovedl vyzdvihnout přínos, ukázat na slabiny sdělení a cesty k nápravě. Proto jej neurologická obec respektovala a vážila si jej. Hlavní zásluhou profesora Amblera je právě neúnavná práce na kvalitě a odbornosti v neurologii.

Profesor Ambler byl vynikajícím pedagogem. Za svůj život učil tisíce mediků neurologii a podílel se na postgraduální výuce stovek neurologů. Neméně významná je i jeho práce lékaře. Podílel se na dia­gnostice a léčbě desítek tisíc hospitalizovaných i ambulantních pacientů.

Nežil však pouze pro neurologii, i když jí věnoval nejvíc času. Rád cestoval, s manželkou každoročně absolvoval minimálně jednu cestu za poznáním a navštívil mnoho zemí několika kontinentů. Byl také vášnivým lyžařem, miloval Šumavu a Jizerské hory a ještě v letošní sezóně brázdil při několika pobytech alpské sjezdovky.

Pracoval na klinice neúnavně až do nástupu do pracovní neschopnosti 27. 9. 2013 a po těžké nemoci zemřel 21. 10. 2013.

Budeme na něj s úctou na klinice i v neurologické obci vzpomínat.

Za spolupracovníky a přátele

MUDr. Jiří Polívka CSc.


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Oznámení

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2013 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se