Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 1/2007

Úvodní slovo

5
Úvodník

Josef Bednařík


Minimonografie

6
Panická porucha – Neuropsychiatrický profil

prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.


Přehledný referát

16
Chirurgická léčba metastatického postižení krční páteře

P. Barsa, P. Suchomel

23
Diagnostika a léčba karcinózy mening u solidních nádorů

F. Janků, L. Petruželka


Původní práce

30
Tau protein a beta amyloid v likvoru u Alzheimerovy choroby a normy odvozené od kognitivně zdravých kontrol

J. Hort, L. Glosová, M. Vyhnálek, M. Bojar, D. Škoda, M. Hladíková

37
Kognitivní deficit po léčbě intrakraniálních aneuryzmat

M. Preiss, J. Koblihová, D. Netuka, J. Klose, F. Charvát, V. Beneš, L. Bernardová

43
Využití transkraniálního doppleru k průkazu intrakraniální hypertenze u dětí se skafocefalií

D. Hoza, D. Hořínek, M. Tichý, Z. Novák, M. Vaculík, A. Tomek, J. Blažková, I. Škodová, J. Hort, M. Šrámek, H. Krásničanová

49
Prediktivní hodnota ultrasenzitivního C-reaktivního proteinu u cévní mozkové příhody a jeho vztah k ateroskleróze karotid

I. Vlachová, R. Herzig, H. Vaverková, D. Novotný, V. Krčová⁴, A. Bártková, B. Křupka, D. Šaňák, K. Urbánek, M. Budíková⁵, E. Sovová⁶, P. Kaňovský


Krátké sdělení

57
Intravenózní trombolytická terapie rekombinantním tkáňovým aktivátorem plazminogenu rt-PA (Actilyse®) – naše první zkušenosti z praxe

J. Pribula, P. Grajcar, A. Pribulová

62
Využití stanovení klusterinu v séru a likvoru v diagnostice postižení CNS – pilotní studie

D. Stejskal, J. Vavroušková, J. Mareš, M. Karpíšek

67
Vliv oboustranného zúžení vnitřní krkavice na cerebrovaskulární rezervní kapacitu zadního mozkového povodí

P. Ševčík, J. Polívka, V. Rohan, Z. Hess

72
Huntingtonova nemoc: zkušenosti s genetickým testováním v letech 1994-2005

J. Židovská, J. Klempíř, V. Kebrdlová, T. Uhrová, J. Koblihová, M. Anders, P. Doubek, J. Vevera, J. Roth

78
Vyšetření vizuálních evokovaných potenciálů a sonografické vyhodnocení orbitální hemodynamiky u akutní unilaterální optické neuritidy

P. Hradílek, F. Vlček, O. Zapletalová, D. Školoudík

85
Neuroendoskopie a matematický model dynamiky mozkových komor

Z. Novák


Komentář

84
Novák Z et al. Neuroendoskopie a matematický model dynamiky mozkových komor.

D. Hořínek


Kazuistika

88
Syndrom kývavé panenky u supraselárních cyst: výsledky neuroendoskopické léčby u čtyř dětí

D. Hořínek, J. Schwab, M. Tichý, M. Kynčl, J. Šanda, L. Paulas, M. Vaculík, Z. Novák

94
Krvácení do glioblastomu při dopravní nehodě

L. Navrátil, J. Kastner, P. Mukenšnabl


Webové okénko

98
Webové okénko

MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., Mba


Okénko statistika

99
Analýza dat v neurologii

Ladislav Dušek


Zprávy z odborných akcí

101
Zpráva z XXXIV. česko-slovenského neurovaskulárního sympozia s mezinárodní účastí.

Z. Kalita


Personalia

103
Prim. MUDr. Otakar Skřivánek (15. 1. 1933 - 29. 3. 2006)
104
Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc. sedmdesátníkem

Recenze

106
Dickman CA, Fehlings MG, Gokaslan ZL. Spinal Cord and Spinal Cord Tumors - Principles and Practice. New York: Thieme 2006. 694 stran. ISBN 3-13-130771-4.
Ernst A, Herzog M, Seidl RO. Head and Neck Trauma. Stuttgart, New York: Thieme 2006. 222 stran. GTV ISBN 3 13 140001 3. TMP ISBN 1-58890-437-7.
107
Nekula J, Eliáš P, Horák P, Krajina A, Mysliveček M. Zobrazovací metody páteře a páteřního kanálu. Hradec Králové: Nukleus HK 2005. 211 stran. ISBN 80-86225-71-2.

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se