Nekula J, Eliáš P, Horák P, Krajina A, Mysliveček M. Zobrazovací metody páteře a páteřního kanálu. Hradec Králové: Nukleus HK 2005. 211 stran. ISBN 80-86225-71-2.


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2007; 70/103(1): 107
Kategorie: Recenze

Jde o monografii, která zaplnila další bílé místo v české odborné medicínské literatuře. Zabývá se velice frekventovanou a interdisciplinární problematikou zobrazovacích metod páteře a páteřního kanálu. Po formální stránce je kniha vytištěna na kvalitním papíře, opatřena pevnou vazbou a zejména obsahuje na 300 velmi kvalitních obrazových příloh: nálezů zobrazovacích metod a schémat. Kniha je rozčleněna do 14 kapitol: úvodní dvě jsou obecné a zabývají se anatomií a fyziologií páteře a dále obsáhle jednotlivými zobrazovacími metodami. V dalších kapitolách je pak probrána problematika zobrazení základních skupin onemocnění páteře, míchy a kořenů: vývojových vad, traumat, nádorů, zánětů, degenerací, metabolických, fyzikálně-chemických a metabolických změn. Zvláštní kapitola je věnována funkční diagnostice, angiografii a endovaskulární léčbě v oblasti páteře a problematice pooperační páteře a intervenčních metod. Každá kapitola je opatřena základními literárními odkazy. Celkové zaměření knihy je však zejména praktické a velmi cenná je kapitola přinášející přehled diferenciální diagnostiky, kde autoři problémovým způsobem přinášejí rychlou orientaci a řešení základních abnormit zjišťovaných zobrazovacími metodami v oblasti páteře. Zkušenost autorského kolektivu se projevila uměřeností v zařazení teoretických poznatků a dále vhodným a bohatým výběrem kvalitních obrazových příloh, které jsou u publikace tohoto typu základem úspěchu. Kniha je podle mého názoru určena zejména erudujícím se neurologům, neurochirurgům, ortopedům či revmatologům, se zájmem si ji však přečtou i odborníci zabývající se cíleně diagnostikou a léčbou (konzervativní i operační) onemocnění páteře, míchy a míšních kořenů. Pro své praktické zaměření si jistě najde místo i v knihovničkách zvídavějších praktických lékařů.

prof. Josef Bednařík


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se