Úvodník


Autoři: Josef Bednařík
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2007; 70/103(1): 5
Kategorie: Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

první číslo nového ročníku je obvykle příležitostí k rekapitulaci roku předchozího a současně k výhledu do budoucna. Rok 2006 byl úspěšný z hlediska udržení stávající úrovně časopisu. Přibylo kvalitních příspěvků, což umožnilo redakci zamítnout cca 20 % nejméně kvalitních prací. Daří se rozšiřovat portfolio kvalitních a pečlivých recenzentů. Tyto dva faktory, tj. kvalita nabídnutých prací a recenzního řízení jsou spojité nádoby, které rozhodují o úrovni časopisu. Udržení a posílení impakt faktoru, o které jsem vás již informoval, odráží úroveň v ročnících 2004-5 a je příjemným povzbuzením.

V uplynulém ročníku jsme zavedli dvě stálé rubriky, a to „minimonografie“ - edukačně orientované přehledné články doplněné znalostním testem, a dále „Neurologii na síti“ informující o zajímavých internetových portálech.

Předplatné časopisu se stalo součástí členského příspěvku členů obou českých odborných společností a věřím, že to bude do budoucna prospěšné jak pro časopis, tak pro společnost. Podařilo se technicky a organizačně zvládnout přechod k novému nakladateli, kterým je od tohoto čísla Medica Healthworld. Jedinou vadou na kráse tak zůstává zamítnutí naší žádosti o znovuzařazení do elektronické databáze Medline ze strany National Library of Medicine. Ta nemá povinnost zamítnutí zdůvodňovat, takže můžeme jenom spekulovat: je to velká konkurence nově vznikajících a často velmi kvalitních periodik, která činí znovuzařazení do databáze mnohem svízelnějším krokem, než jen prosté udržení se v databázi? Bylo to přiřazení naší žádostí k dalším časopisům z portfolia ČLK, takže byly tyto časopisy zřejmě posuzovány společně? Pro redakci zůstává tento úkol velkou výzvou do budoucna, další pokus máme nejdříve za 2 roky od zamítnutí.

Co můžeme očekávat od nového ročníku? První změny jste již jistě zaznamenali. Pěkný kabát jistě nestačí zastřít chabý obsah, ale opačná situace také není zrovna ideální. Věřím, že nový design spolu s typografickou kvalitou budou korespondovat s obsahovou úrovní časopisu.

Pro redakci je změna nakladatele příslibem, že po stránce organizační začne časopis fungovat jako moderní periodikum, kde se redakce bude moci věnovat obsahovým otázkám a bude uspokojivě zabezpečen ekonomický chod a rozvoj časopisu.

Po stránce obsahové se objeví nová rubrika – „Okénko pro statistiku“, které bude čtenáře časopisu zábavnou formou seznamovat s taji biostatistiky náš špičkový odborník z této oblasti – doc. Ladislav Dušek.

Začaly již fungovat webové stránky časopisu www.csnn.eu, kde si budou moci předplatitelé stáhnout publikované články in extenso v „pdf“ formátu. Bude možné se elektronicky přihlásit k odběru časopisu (platí pro odběratele mimo českou neurologickou a neurochirurgickou společnost).

Oproti minulému roku dozná určitých změn i složení redakční rady. Tyto změny jsou zčásti vynuceny neúprosným tokem času. V 73 letech neočekávaně zemřel prof. W. I. McDonald, který byl význačnou postavou světové neurologie a byl velmi přátelsky nakloněn české a slovenské neurologii. Z redakční rady odcházejí prof. Karel Nekula, významný český radiolog, a dále prof. Karel Urbánek, emeritní přednosta neurologické kliniky University Palackého v Olomouci, a zejména pak dlouholetý vedoucí redaktor našeho časopisu v letech 1995-2004. Karel Urbánek udělal z České a slovenské neurologie a neurochirurgie moderní časopis respektující pravidla recenzního řízení a upřednostňující kvalitu příspěvků. Za jeho vedení si náš časopis udržel velmi dobrou úroveň, o čemž svědčí i jeho několikaleté kontinuální zařazení do databáze časopisů s impakt faktorem počínaje rokem 1998. Oběma patří velký dík. K působení prof. Karla Urbánka v našem časopise se vrátíme co nejdříve a odpovídající formou.

Moje poslední slovo patří autorům, které bych chtěl upozornit na některé změny. Největším problémem stále zůstává neadekvátní formát zasílaných prací. Je nezbytné, aby autoři zvážili, který z uveřejńovaných formátů bude pro ně nejvhodnější, a tomu přízpůsobili formální i obsahové zpracování práce, včetně povoleného rozsahu a uspořádání abstrakta. Náš časopis bude nadále kromě zpráv společenského a organizačního charakteru uveřejňovat původní práce, krátká sdělení (dříve sdělení z klinické praxe), kazuistiky, přehledné referáty, komentáře a dopisy redakci. U přehledných referátů budeme preferovat témata s klinickým dopadem a podpořená minimálně klinickou, lépe však i publikační praxí autora. Požadavky na jednotlivé typy příspěvků jsou obsaženy v pokynech pro autory, které jsou publikovány v tomto čísle ve zkrácené verzi a kompletně na webových stránkách. V některých detailech došlo k drobným změnám citační normy. Největší změnou je nově používaná zkratka našeho časopisu ve formě, ve které jej uvádá Information Sciences Institute spravující impakt faktory: Cesk Slov Neurol N.

Závěrem mi dovolte apel všem budoucím autorům: citujte prosím práce publikované v našem časopise v minulých dvou letech, pokud jsou relevantní k publikovanému tématu. K jejich vyhledání budete moci použít vyhledávací systém na našem webu.

Váš Josef Bednařík 


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se