Dickman CA, Fehlings MG, Gokaslan ZL. Spinal Cord and Spinal Cord Tumors - Principles and Practice. New York: Thieme 2006. 694 stran. ISBN 3-13-130771-4.


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2007; 70/103(1): 106
Kategorie: Recenze

Hlavní autoři patří mezi nejuznávanější odborníky v oblasti chirurgické léčby páteře a jsou vedoucími spinálních programů v rámci svých pracovišť (prof. Dickman-Barrow Neurological Institute, Phoenix, USA; prof.Fehlings- Division of Neurosurgery Toronto, Kanada; prof.Gokaslan-John Hopkins University Medical Center, Baltimore, USA). Na základě spolupráce s experty v oborech spinální chirurgie, neurochirurgie, onkologie, patologie, radiační onkologie a ortopedie předkládají ve své publikaci přehledný pohled na současné možnosti v diagnostice a léčbě nádorů páteře a míchy. Na 694 stranách je rozebrána celá problematika velmi obsáhle, ale přitom zdostatek srozumitelně, k čemuž přispívá i velké množství velmi kvalitních ilustrací, radiografické dokumentace, schémat, návodů a fotografií.Text je členěn do 44 kapitol, které jsou vybrány tak, aby postupně vedly ke komplexnímu porozumění tématu. 

První kapitola popisuje anatomii páteře a míchy se zaměřením na aspekty nezbytné pro chirurga. Pochopení podstaty nádorů těchto struktur včetně periferních nervů a paraspinálních tkání umožňuje dalších několik kapitol zahrnujících nádorovou patologii, molekulární biologii a onkologickou klasifikaci. Následují kapitoly o radiologickém vyšetření páteře s diferenciální diagnostikou patologických nálezů a dále pojednání o neurologické manifestaci nádorů. Nemalá část publikace je zaměřena na indikace a možnosti konzervativní léčby v podobě systémové a intrathekální chemoterapie, embolizačních technik, stereotaktické radiochirurgie, brachyterapie a radioterapie. Zvláštní kapitola je pak věnována diagnostické elektrofyziologii a peroperačnímu monitoringu. Hlavní kapitoly jsou cíleny na jednotlivé typy nádorů, jejich specifiku, staging, klasifikaci a chirurgické možnosti léčby v detailních "krok za krokem" podávaných instrukcích o chirurgických přístupech a metodách jejich resekce. Logicky navazují kapitoly o technických možnostech spinální rekontrukce a stabilizace a vhodné instrumentaci včetně endoskopických technik. Práce zahrnuje i diskusi o současných algoritmech v léčbě páteřních metastáz. Za každou kapitolou je uveden přehled použité literatury. 

V ucelené formě je tak čtenáři nabízen současný multidisciplinární pohled vycházející z bohatých klinických zkušeností jednotlivých spoluautorů. Vzhledem k rychlému rozvoji technik využívaných v léčbě onemocnění páteře a míchy je přínos této práce především v jejím shrnujícím, hodnotícím a zastřešujícím charakteru. Je určena především pro lékaře, kteří se na onemocnění páteře specializují, tj. neurochirurgy a ortopedy. Zároveň je však i dobrou doplňkovou učebnicí pro lékaře v přípravě na atestaci z uvedených oborů. Mohou z ní odborně čerpat i radiologové, neurologové, onkologové či jiní lékaři.

MUDr.Pavel Buchvald


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se