Prim. MUDr. Otakar Skřivánek (15. 1. 1933 - 29. 3. 2006)


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2007; 70/103(1): 103
Kategorie: Personalia

Vita brevis, ars longa….

Tato tisíciletá lékařská pravda se bohužel naplnila smrtí MUDr. Otakara Skřivánka. Dne 29. 3. 2006 nás navždy opustil vzácný člověk, skvělý lékař, uznávaný odborník a velká osobnost nejen chomutovské a severočeské, ale celé české neurologie. Od r. 1976 do r. 1999 byl přednostou neurologického oddělení Nemocnice Chomutov.

Vážený pane primáři,

bylo velkým a neopakovatelným štěstím, že jste se rozhodl pro studium medicíny a že jste posléze celý svůj profesní život zasvětil neurologii a jejím pacientům. Na vaší bohaté a úspěšné profesní dráze lze zastihnout celou řadu vzácných okamžiků a významných vrcholů. Jedním z těch prvních (na který jste sám tak rád vzpomínal) a zřejmě také jedním z nejdůležitějších kroků pro vaší klinickou a odbornou praxi byl pobyt na neurologickém oddělení ÚVN v Praze-Střešovicích. Zde jste byl v niterném sepjetí s neurochirurgií významnou součástí velkého a skvělého týmu, později poněkud lidověji označovaného jako „střešovická parta“. Z pojmenování tohoto týmu je cítit nejen duch kamarádství, ale také noblesa, respekt a hrdost. A právě z tohoto týmu vzešla řada významných a uznávaných osobností české neurologie a neurochirurgie - a Vy mezi ně plným právem patříte.

Po Vašem odchodu z armády bylo a je velkým štěstím pro nemocnici v Chomutově a celý region, že jste nastoupil právě zde. Během krátké doby se Vám spolu s Vašimi spolupracovníky podařilo vybudovat oddělení, které bylo a zůstává velkým přínosem pro zdejší nemocné a které si záhy získalo uznání a respekt nejen mezi neurologickými pracovišti a klinikami. Svůj odborný život jste cele věnoval neurologickým onemocněním – pro svůj obrovský renesanční záběr znalostí a erudici jste byl pro nemocné velkou a silnou oporou, a to i pro schopnost jednat s lidmi a umět jim poskytnout naději v těžkých chvílích.

Jako dlouholetý přednosta neurologického oddělení nemocnice v Chomutově a předseda neurovaskulární sekce ČNS jste značné a úspěšné úsilí věnoval problematice organizace péče, včasné diagnostiky, léčby a prevence jednoho z nejzávažnějších onemocnění – cévním mozkovým příhodám. Vybudoval jste jednu z prvých iktových jednotek v ČR. Stal jste se českým průkopníkem moderní iktologie, vydával jste se na složité cesty medicíny, razil cestu vpřed a ukazoval směr, který následovala řada Vašich kolegů. Sám jste však vždy kladl velký důraz na týmovou práci a lékařskou kolegialitu. I za to Vám patří velký dík. Vedle klinické práce, jste našel čas i na vědeckou a pedagogickou činnost. Byl jste učitelem, který hodně předal a o mnohé se rozdělil. Vychoval jste řadu odborníků a zajistil tak pokračování vysoce kvalitní neurologické péče. Jen zasvěcení ví, že jste byl úspěšným řešitelem několika výzkumných projektů, že jste přednesl a publikoval desítky odborných sdělení a byl spoluautorem několika lékařských monografií, ze kterých čerpalo a čerpá řada generací lékařské obce.

Za vaši obětavost, odvahu a přínos české neurologii a medicíně jste byl po zásluze jmenován čestným členem České neurologické společnosti a dostalo se Vám jedno z nejvýznamnějších lékařských ocenění udělením čestného členství České lékařské společnosti J.E.P. Platí pro Vás více než pro jiné, že velikost člověka není podmíněna tím, čím člověk je anebo kolik a jakých má titulů, ale jak se chová a jedná, jak je uznáván, jak je skromný a kolik respektu a pokory má v sobě.

Vážený pane primáři - byl jste mužem pevných zásad a postojů, byl jste člověk, který nám dodával sílu a který nás dokázal motivovat pro medicínu. Jsme hrdi, že jsme byli Vašimi spolupracovníky. Rádi jsme stáli po vašem boku a doufáme, že vás nezklameme a naplníme váš odkaz.

Pane primáři, sbohem!

kolektiv neurologického oddělení Nemocnice Chomutov

a výbor cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se